'Hoornbeeck' noopt tot doordenking identiteit

Er is alle reden tot zorg over de verwatering binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Die ontwikkelingen worden echter niet buiten de deur gehouden door restrictief toelatingsbeleid van reformatorische scholen op concrete punten als tv-bezit, het dragen van een lange broek en opvattingen over medezeggenschap.

De uitslag van het kort geding over de toelating van een 16-jarige jongen tot het Hoornbeeck College heeft veel stof doen opwaaien. Wie hierover de seculiere media de afgelopen dagen heeft gevolgd, schrikt van de buitengewoon heftige reacties. Het beeld dat op de radio, op tv, in kranten geschetst wordt, komt kort gezegd hierop neer: 'Jongen wordt geweigerd omdat ouders thuis een tv hebben en zijn zus wel eens een lange broek draagt. Dat kunnen we toch niet accepteren in 2006?' Het Reformatorisch Dagblad merkte terecht op: dit doet de beeldvorming over het reformatorisch onderwijs gee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?