Homohuwelijk in VS actueel in verkiezingsstrijd

Godsdienst vormt een niet weg te denken onderdeel van de samenleving in de Verenigde Staten. Van alle Canadezen zegt 28 procent dat godsdienst voor hen ,,erg belangrijk'' is. Van alle Britten 17 procent. In de Verenigde Staten is dat percentage zestig.
Op de vraag of gebed in hun dagelijks leven belangrijk is, antwoordt 81 procent van alle Amerikanen bevestigend. Wat dat 'belangrijk' precies inhoudt, laten we nu even voor wat het is.Waar het ons nu om gaat, is dat argumentatie op bijbelse gronden in de USA veel meer aanvaard wordt dan in Canada en West-Europa, met inbegrip van Nederland. Dat gegeven is van belang onder meer ten aanzien van de in de Verenigde Staten actueel geworden vraag, of twee mensen van hetzelfde geslacht dezelfde huwelijksrechten kunnen krijgen als man en vrouw. Die kwestie zal dit jaar zonder twijfel een rol spelen in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?