Homodiscussie in kerk laat niemand buiten schot

Discussie over homoseksualiteit is onontkoombaar in de kerk. Maar dan wel in een breder kader. Als het gaat over seksualiteit, over navolging van Christus, over Bijbel en ethiek, zijn dat zaken die ook hetero's raken. Dan kan niemand buiten schot blijven.

Is een discussie over homoseksualiteit noodzakelijk? Daarover wordt verschillend gedacht binnen de orthodoxe kerken. Nog steeds zijn er kerken waarin niemand homo's kent en men dus ook niet nadenkt over homoseksualiteit. Terwijl ze toch zeker in die kerken zullen zitten. Toch dringt gelukkig steeds meer het besef door dat deze discussie noodzakelijk is.Hoewel ik dat ook vind, wil ik erop wijzen dat die discussie ook zinloos kan worden. Namelijk wanneer het niet in een veel breder kader gebeurt. Dan wordt alles wat met homoseksualiteit te maken heeft, op een hoop gegooid en veroordeeld en b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?