Hoe probleemjongeren mores te leren

Nederland telt nogal wat probleemjongeren. Onder hen 12.000 à 14.000 jongelui tot 23 jaar, die voortijdig de school hebben verlaten, werkloos zijn en niet vooruit te branden. Op gemeentelijk niveau worden allerlei inititieven ontplooid om deze jongeren toch aan de slag te krijgen. Op landelijk niveau opereert de 'Taskforce Jeugdwerkloosheid'. Maar de resultaten vallen tegen. Zouden werkkampen soelaas, zoals de Taskforce voorstelt, kunnen bieden? Het voorstel kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.
Nieuw is het probleem van de kansarme jeugd niet. De oplossing die nu wordt aangedragen door met name CDA, PvdA en VVD evenmin. Al in 1993 opperde de toenmalige premier Lubbers kampementen in te richten waar de ontspoorde jeugd deugd en discipline bijgebracht moesten worden. De doelgroep was toen kleiner, want het ging toen om lieden met een strafblad. Een experiment met zo'n kampement werd geen succes, zodat het geruisloos van de agenda verdween. Jongerencampus Later doken de kampementen onder diverse benamingen weer op in de discussie. Geestelijke vaders ervan waren achtereenvolgen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?