Historische canon voor vertwijfelde christenen

Nederland worstelt met zijn identiteit. Wat is Nederland en wat bindt Nederlanders samen? De Onderwijsraad pleit voor een historische canon, een richtsnoer die aangeeft wat werkelijk van belang is in de Nederlandse cultuur en geschiedenis.
Ook in orthodox-christelijk Nederland heerst verwarring en onzekerheid over de eigen identiteit. De geloofsbeleving is in beweging, de liturgie verandert, kerken scheuren. Ook hier kan een historische canon de vertwijfelden helpen zichzelf te vinden.Ergens bovenaan in die historische canon zou een boek van de antirevolutionaire historicus H. Algra moeten staan, Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden (1966), over de wederopstanding van de gereformeerde orthodoxie in de negentiende eeuw. Het is een fijngevoelige, met liefde geschreven, eerlijke en nooit verheerlijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?