Het Pinksterfeest werkt door

Hoe hebt u Pinksteren 2003 beleefd? De Heilige Geest brengt helderheid in het geloof, dat Jezus onze Heer is. De Geest komt met de snelheid van een windvlaag, wie weet waarheen. De Geest komt met de loutering van een vuur, dat niet verteert. De Geest is niet tijdloos, maar vliegt als 'Vogel Gods' de tijd binnen, welke tijdgeest er ook heerst. De Heilige Geest is niet vaag, maar concreet.
Bij Paulus kom je, in Romeinen 8, tegen dat God door de Geest bij ons komt inwonen. En inwoning is iets dat ouderen onder ons nog kennen van uit de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er was woningnood en als het kon, kreeg je inwoning. Je moest plaatsmaken, inschikken en dat gaf soms spanningen, onenigheden. Als op de allereerste Pinksterdag stof wordt opgeblazen, weggeblazen, kan kaf van koren gescheiden worden. Hoofdzaken zijn geen bijzaken, leert de Geest ons, vroeg of laat...We mogen ervaren dat de Heilige Geest geloof laat groeien: geloof is niet alleen mijn geloof, maar ook gave van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?