Het gaat toch ook om de leer

Als je kijkt naar conflicten in de kerkgeschiedenis is er alle reden de vraag te stellen welke positie men innam ten opzichte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Vaak moest immers de 'dogmatiek' dienen om heel andere keuzes en belangen aan het oog te onttrekken. Wie aan de leerverschillen voorbij gaat, gaat ook voorbij aan de waarheid waarvoor en waaruit de mensen geleefd hebben.
Het Nederlands Dagblad gaf, zoals te verwachten was, aandacht aan de kritische kanttekeningen die ik op zaterdag 13 mei plaatste bij de tekening van o.a. de Vrijmaking door collega G. Harinck in het Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis. Het was ook te verwachten dat hij het er niet bij zou laten zitten. In de krant van zaterdag 20 mei gaat hij op mijn kritiek in. Ik wil beginnen met - net als bij de presentatie van het Handboek - royaal het gelijk van Harinck te erkennen. Je doet tekort aan de kerkgeschiedenis als je die enkel beschrijft als geschiedenis van wat theologen bedenken en waar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?