Het gaat om verhouding tussen schepping en evolutie

Een jaar discussie over Intelligent Design heeft onder christenen verwarring veroorzaakt, zo bleek uit een artikel in de bijlage ZoZ van vorige week zaterdag. Hoe verhoudt Intelligent Design zich ten opzichte van schepping en evolutie?
Twee deelnemers aan het debat, die ook in het ZoZ-artikel aan het woord kwamen: Cees Dekker en Willem Ouweneel, zijn van mening dat de idee 'dat bepaalde structuren in de natuur een ontwerp vertonen', interessant is om verder te onderzoeken. Maar de relatie met de kernwaarden van het christelijk geloof is volgens hen zeer beperkt. Naar hun mening gaat het om de verhouding tussen schepping en evolutie. In onderstaand artikel verklaren zij zich nader. De landelijke publiciteit rond Intelligent Design (ID) heeft aanleiding gegeven tot discussies van verschillende aard: * De vraag of de natu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?