Het ene boek Christus

Haat de zonde, maar heb de zondaar lief. Dat heeft de moeder van Sam Janse haar zoon in zijn jeugd geleerd. En de predikant voegt daaraan toe: In de voortgang van de openbaring zie ik de oproep tot menselijk geweld naar de achtergrond verdwijnen. (ZoZ, 13 januari) Overpeinzingen bij de Bijbel als het Woord Gods: Hoe verhoudt zich het Oude Testament tot het Nieuwe Testament?
Hoe rijmen de aanzetten tot geweld in het Oude Verbond met de radicale barmhartigheid die Jezus de Christus predikt in het Nieuwe Verbond?Omdat de studie van de Bijbel de ziel is van de theologie, hebben de opgeworpen vragen van doen met de kern van ons christelijke geloof. Hoewel wij  van de joodse exegese van de Schrift van Israël veel kunnen leren en onze uitleg daaraan analoog is en zich parallel daaraan heeft ontwikkeld, hopen we enerzijds dat ook de Joden van de christelijke exegese willen leren en menen we anderzijds dat onze uitleg die omtrent de joodse Bijbel verder zet. Dat is al …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?