Het dilemma van Luther

Eén van de argumenten waarmee de Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk zich trachtte te verweren, was dat zijn bekritiseerde privé-gedragingen niet in strijd met de wet waren. Dat was en is een zeer aanvechtbaar argument en wel om twee redenen.
Allereerst omdat eraan wordt voorbijgegaan, dat het strafrecht een ultimum remedium is: je moet het wel heel bont maken, wil dat instrument door de overheid ingezet worden. En vervolgens, dat een persoon die een ambt vervult, allereerst beoordeeld mag en moet worden aan de hand van normen die specifiek bij dat ambt horen. Zo zal een arts die iemand een been afzet, in de regel niet voor de rechter gesleept worden wegens verminking, maar gelden de regels van de geneeskunde als toepasselijk beoordelingskader.Zo zijn toepasselijke normen voor een politiek of bestuurlijk ambt in onze democratische …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?