Het COC hoort in kerkhistorische canon

Commentaar
Het COC en het Clara Wichmann Instituut zijn de vormgevers en behoeders van onze moraal geworden en hebben daarmee de plaats van de kerken ingenomen. Daarom verdienen zij een plaats in de relicanon, de lijst van kerkhistorische feiten die iedereen zou moeten kennen.
Wat moeten Nederlanders weten van kerkgeschiedenis? Anders geformuleerd: wat moet je van kerkgeschiedenis weten omdat je Nederlander bent? En aangezien de bewoners van dit land in meerderheid onkerkelijk zijn, kunnen we ons bij dat woord Nederlander het beste iemand voorstellen die noch kennis van zaken bezit, noch enige betrokkenheid voelt. Een stap te ver is het dunkt mij, als je probeert het verhaal van de Nederlandse kerkgeschiedenis aantrekkelijker te maken door bij de selectie van de onderwerpen rekening te houden met de smaak van het publiek. Dat kon wel eens de reden zijn waarom Fe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?