Het CIDI zou wijzer moeten zijn

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft aangifte gedaan tegen mevrouw J. Mulder (87) uit Groningen wegens antisemitisme. Mevrouw Mulder is de echtgenote van een voormalige Groningse politieman (92), die de deportatie van de Joden uit de stad Groningen heeft meegemaakt.
Beiden komen aan het woord in de documentaire Holland, vaarwel! van Willy Lindwer, maandagavond en volgende week uitgezonden door de NCRV.Daarin sprak - in de oorspronkelijke versie - mevrouw Mulder de gewraakte woorden: ,,Mijn moeder zei: als de oorlog om twaalf uur is afgelopen, dan heeft om vijf over twaalf een jood je alweer belazerd. Begrijpt u dat. (...) Nee, maar een jood is een heel kien iemand. En daar moet je voor oppassen.''UIteindelijk is deze passage onder druk van een advocaat uit de documentaire geknipt, maar in het tv-programma Barend & Van Dorp en in NRC Handelsblad is ze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?