Hervormde Kerk altijd al pluraal

Met het afwijzen van het 'plan-Burggraaf' (Nederlands Dagblad 12 maart) op de laatste hervormde synode door een deel van de bezwaarden, lijkt de definitieve breuk tussen hervormd-gereformeerden slechts een kwestie van enkele weken.
Het lag in de lijn der verwachting dat het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk en Het Gekrookte Riet - kortweg: het Comité en GR - dit plan niet zouden aanvaarden. Zij kunnen de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) niet accepteren. Zij zouden hun geweten daarvoor geweld moeten aandoen.Nu wil ik natuurlijk niemand daartoe overhalen. Wie in geweten de stap naar de PKN niet kan (mee)maken, moet die stap wat mij betreft dan ook niet zetten.Tegelijkertijd wil ik wel benadrukken dat het geweten nimmer normatief is. Dat is Gods Woord alleen. Niemand moet dan ook te vlu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?