Helpen ons de kerkvaders?

Als Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis zit, vraagt hij zijn ouders hem de werken van kerkvaders te brengen. Bonhoeffer gebruikt de tijd in zijn cel om na te denken over hoe het met de kerk verder zal gaan. Zijn keuze daarvoor bij de kerkvaders te rade te gaan heeft te maken met zijn overtuiging, dat kerk en theologie weer in de verdediging zullen moeten, en dat je dan veel kunt leren van hen die dat al eerder meemaakten. Bonhoeffer is trouwens niet de eerste die er zo over denkt.
IdentiteitIn de tijd van de Reformatie ging de discussie ook sterk over de vraag, wie nu eigenlijk in het spoor van de kerkvaders gebleven was. Immers, Rome en Reformatie beriepen zich bij de verschillende gesprekspunten op mensen als Augustinus en op latere kerkvaders uit de Middeleeuwen. Professor Irena Backus uit Genève is specialist op het gebied van de receptie van de kerkvaders. Bij Brill verscheen nu een boek over de vraag, hoe men met behulp van de patres een eigen confessionele identiteit heeft opgebouwd 1). Het is - zoals elk boek van mevrouw Backus - een heel knap boek, dat veel nie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?