Harde tik

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft eind vorige week een gevoelige corrigerende tik aan ons land uitgedeeld. Nederland heeft volgens Straatsburg namelijk ten onrechte geprobeerd een Somalische asielzoeker terug te sturen naar zijn land, zoals het overigens in vergelijkbare situaties al eerder met vluchtelingen uit die regio had gedaan.
Daarmee hebben wij het verbod overtreden op één van de meest vergaande vormen van mensenrechtenschending, namelijk onderwerping aan ,,foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (art. 3 van het Europese verdrag terzake). Is alleen dat feit al reden om collectief het schaamrood op de kaken te krijgen, nog ernstiger is dat het hof nog niet zo lang geleden in een zaak van een Eritreeër een zelfde oordeel uitsprak. We zijn dus wat hardleers.Tegen die achtergrond laat zich ook enigszins verklaren dat het EHRM in zijn nieuwe veroordeling de hoogste Nederlandse bestuu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?