Handhavingshiaat

De recente gasexplosies in Den Haag en Rotterdam maken een al jaren sudderend probleem hoogst actueel. Tientallen gewonden vielen er en reeks huizen is op slag rijp voor de slopershamer. Van de Rotterdamse ontploffing is nog niet zeker wat de oorzaak was. De explosie in Den Haag, eind juni, was het gevolg van een gaslek binnen een woning. Wat nu pijnlijk naar buiten komt is het geruzie over wie verantwoordelijk is voor de controle op de veiligheid van de gas- en elektriciteitsvoorzieningen in woningen en bedrijven.
Het departement van Volkshuisvesting (VROM) heeft bij monde van minister Dekker een niet mis te verstane boodschap afgegeven. Volgens de bewindsvrouw is het zo klaar als een klontje dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inspecties op gas- en elektriciteitsinstallaties. De gemeenten verzuimen veelal die wettelijk voorgeschreven inspectie. Minister Dekker beroept zich op de Gemeentewet en het recent aangepaste Bouwbesluit (2003). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de invloedrijke belangenbehartiger van alle gemeenten, kijkt daar heel anders tegenaan. De VNG spreekt zonder om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?