Hakbijl

Het ontbreekt het Nederlandse ministerie van Defensie aan een duidelijke visie. Volgens defensiespecialisten, de militaire vakbonden én velen binnen het defensieapparaat zelf is de top te zwaar, het beleid inconsistent en waren de bezuinigingen van de laatste jaren niet meer dan het ondoordacht hanteren van de kaasschaaf. Te vaak was het leger voor de Nederlandse politici naar buiten toe een uithangbord, terwijl het binnenslands als melkkoe werd gebruikt.
Geen wonder dat de aankondiging van nieuwe, grootscheepse bezuinigingen bij defensie met argusogen wordt bekeken. Kan defensie zich opmaken voor de zoveelste visieloze kaalslag op rij of zal de minister nu eindelijk de strategische keuzes maken die nodig zijn om tot een leger te komen dat 'meer kan met minder'?Aan de persoon van nieuwe minister lijkt het niet te liggen. De dossiervreter Henk Kamp koos bewust voor defensie en veroverde al snel het hart van zijn personeel met zijn duidelijke en daadkrachtige optreden. Net als in de jaren dat hij als Kamerlid ijverde voor een strenge asielwet, to …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?