Grondwet verandert iets in Europa

Mede dankzij de Europese Unie behoort Nederland tot een van de meest welvarende landen ter wereld. Maar ben ik daarom ook voor de Grondwet waar Nederland op 1 juni over stemt?, vraagt minister Zalm zich af. Ik heb altijd een kritische blik gehad ten opzichte van de Europese Unie.

Laat ik er drie punten uit pakken waar ik als minister van Financiën zeer aan hecht. Dan pak ik géén punten waaraan de grondwet niets verandert, want daar stemmen we niet over. De begroting van de Europese Unie wordt door de lidstaten betaald. Als minister van Financiën heb ik een bijzondere verantwoordelijkheid om te zorgen dat de begrotingsregels ook op Europees niveau solide zijn vastgelegd. Vreemd genoeg lagen die Europese regels nog niet helder genoeg vast in de huidige verdragen. Tot nu toe werd de meerjarenbegroting door de lidstaten, Commissie en Europees Parlement buiten …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?