Groeikansen ChristenUnie lijken verwaarloosbaar

De ChristenUnie verloor bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 en 2003. In een strategienota zet het partijbestuur de lijnen uit voor de toekomst: de ChristenUnie moet een relevante en open partij zijn, die een 'voluit bijbelse boodschap' uitdraagt. Kan de ChristenUnie met zo'n boodschap weer groeien, en ook verder dan slechts het terugwinnen van voormalige RPF-stemmers die in 2002 voor het CDA kozen?
De strategienota zet in grove contouren neer waarvoor de ChristenUnie staat. Een belangrijk doel is dat ChristenUnie binnen vijf jaar een partij is ,,met een voluit bijbelse politieke boodschap die helder, eenduidig, actueel, relevant, herkenbaar en onderscheidend is''.Vertrekpunt is daarvoor de samenleving meer te laten functioneren naar Gods wil. De ChristenUnie moet zich daarom inzetten voor gezin, vluchtelingen en zwakkeren, een gezonde economie, goed rentmeesterschap en een betrouwbaar bestuur.Verdere invulling van de inhoudelijke koers van de ChristenUnie wordt vermeden in de strategieno …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?