Goede kansen voor christelijk hoger onderwijs

Er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden in het christelijk hoger onderwijs. Toch is er geen reden om te somberen. Er zijn goede mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen die de identiteit van christelijke hogescholen en universiteiten kunnen versterken. Dit is de kern van de eerste van een viertal Bavinck-lezingen die het Nederlands Dagblad samen met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme aan de VU organiseert.
De toekomst van christelijk hoger onderwijs in Nederland is onzeker. Het aantal christenen in de Nederlandse samenleving is dramatisch afgenomen, en hoewel de verzuiling een land vol van onderwijsinstellingen op levensbeschouwelijke grondslag heeft nagelaten, is de identiteit hiervan veelal verwaterd. Bovendien kunnen veel studenten zich niet meer herkennen in een religie die collectief wordt beleefd en zoeken zij naar eigen vormen van zingeving. Religie heeft niet langer een collectieve functie, noch een publieke functie. Het nieuwe terrein van de religie is steeds meer de huiskamer geworden, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?