Goede aanzet voor integriteitsbeleid

Minister Remkes heeft een wetsvoorstel over integriteit ingediend bij de Tweede Kamer, dat daar na de zomer wordt behandeld. Is dit wetsvoorstel, met een hele mond vol 'Wijziging van de Ambtenarenwet ... in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit', het tovermiddel?
Het wetsvoorstel kent veel ingrediënten. Ik concentreer me alleen op de lokale overheid. Gemeenten dienen een integriteitsbeleid te hebben, een gedragscode, de eed en gelofte in te voeren voor nieuwe medewerkers, nevenwerkzaamheden te registreren, de melding van financiële belangen van bepaalde groepen functionarissen te regelen, evenals het melden van misstanden en het in verband hiermee beschermen van klokkenluiders. Integriteit hoort een rol te spelen in het werkoverleg, bij functionerings- en beoordelingsgesprekken, opleidingen, competenties en de werving en selectie. Dit allemaal zonder l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?