Godsbeeld in homodebat CU te statisch

De bijdragen in het debat over de ChristenUnie en homoseksualiteit gaan bijna steeds uit van een zeer statisch Godsbeeld. De God die wij in de christelijke politiek geacht worden te vertegenwoordigen, lijkt wel in één brok uit steen gehouwen. Je kunt met Hem maar één kant op, de goede. En dat betekent dan een kruistocht tegen de zonde in de wereld. maar de Drieënige God is een bewegend en bewogen God.

'Het' homodebat in christelijke media en rondom de ChristenUnie lijkt op dit moment te gaan over de vraag of praktizerende homoseksuelen de CU mogen vertegenwoordigen. Daarachter liggen vele vragen van ethische en politicologische aard, waarop ik hier niet wil ingaan. Een niveau dieper liggen vragen van theologische aard, en zelfs die wil ik hier niet beantwoorden, maar ze wél uitdrukkelijk aan de orde stellen. Want ik denk dat het stellen van de goede vragen ons helpt in de zuiverheid en helderheid van ons denken, ook en juist in de verwarrende temperatuurswisselingen van onze gevoelens a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?