Gods Geest werkt door Woord en sacrament

Gods Geest werkt. Daar zijn we het als christenen allemaal over eens. Dat bezingen we opnieuw op het Pinksterfeest. De vraag is actueel geworden door de discussies van de laatste tijd: hoe werkt Gods Geest dan?
Soms moet je diep in de geschiedenis duiken om hedendaagse stromingen te verstaan. Daaronder versta ik in dit verband de evangelisch-charismatische beweging, die nadruk legt op directe openbaring van de Geest en de mogelijkheid tot wonderen door de Geest. Ik voer u terug naar de tweede eeuw, toen in de kerk de gnostiek opkwam. Gnostiek komt van het woord gnosis, kennis. Gnostiek is een beweging die uit was op een kennis van God voor mensen die op een hoger plan leefden. Zij ontvingen rechtstreekse openbaring van de heilige Geest.Een ander kenmerk van de gnostieken was dat ze de schepping op ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?