God wil iedereen redden

Een commissie, ingesteld door de synode van de Protestantse Kerk, heeft een bezwaarschrift tegen artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis afgewezen. De indiener ervan is van mening dat het spreken van de belijdenis over twee soorten mensen, namelijk zij die behouden (gered, 'zalig') worden en zij die (voor eeuwig) verloren gaan, in strijd is met de Bijbel. Wordt in 1 Johannes 2:2 bijvoorbeeld niet gezegd dat Jezus Christus 'verzoening brengt voor de zonden van de hele wereld'?

Deze opvatting, dat Jezus Christus iedereen redt van de eeuwige ondergang en dat er dus geen hel bestaat, is al zo oud als de christelijke kerk. Deze leer van de 'alverzoening' is door de kerk altijd bestreden, maar telkens steekt zij in enigerlei vorm toch weer de kop op. Nu zijn er binnen (en buiten) de PKN wel mensen die nog veel verder gaan. Bijvoorbeeld zij die het eeuwige leven, hemel en hel helemaal ontkennen en daarmee ook de noodzaak van verzoening door Jezus Christus. Des te opvallender is het dat een officiële synodecommissie nu deze heldere, 'orthodoxe' uitspraak doet. Kenne …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?