God is in én boven het lijden

Kan God lijden? Dat was de vraag waarmee dr. J. Hoek zich bezighield in zijn inaugurele oratie, gisteravond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) als deeltijds hoogleraar systematische theologie. Onderstaand artikel is een samenvatting van de hoofdlijnen van de in het Engels uitgesproken rede.
Kan God lijden? Deze vraag is eeuwenlang in de theologie met beslistheid ontkennend beantwoord. Lijden is immers iets wat behoort bij het onvolmaakte? God is perfect en dus kan de evaring van het lijden Hem op geen enkele wijze ten deel vallen.Maar tegenover deze eeuwenoude traditie is er in de 19e en 20e eeuw een heel ander denken over God in zwang gekomen. Zo algemeen als eerder het lijden van God ontkend werd, zo algemeen lijkt de huidige theologische bezinning uit te gaan van de haast vanzelfsprekende realiteit dat God lijdt. Hoe zou Hij anders een God van liefde kunnen zijn? Liefhebben br …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?