God en Oranje

Spreekt koning Willem Alexander te weinig over zijn geloof in God? Die vraag is actueel, nu de preses van de Protestantse Kerk in Nederland, Karin van den Broeke zich hierover in een interview met NRC Handelsblad heeft uitgelaten.

Critici vielen al snel over de PKN-voorzitter heen. Waar bemoeit deze zich mee: kerk en staat zijn in Nederland toch gescheiden? De publieke terughoudendheid van de koning is juist te prijzen, stelde de liberale krant direct in een commentaar. De vorst is immers koning van alle Nederlanders. De kritiek op Van den Broeke is veelzeggend voor het huidige Nederland, maar ook misplaatst. De soms hevige reacties doen geen recht aan de voorzichtige woordkeuze van de PKN-voorzitter. Van gerichte kritiek is geen sprake, eerder van een constatering dat Willem-Alexander, anders dan zijn moeder, in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?