Gezond eten helpt bij goed gedrag

Veel rumoer ontstond er toen de criminoloog W. Buikhuizen het in 1978 waagde een onderzoek voor te stellen naar biologische verklaringen voor crimineel gedrag. Collega-criminologen vielen over hem heen en columnist Piet Grijs vergeleek zijn onderzoek naar dat wat de nazi's in Duitsland hadden gedaan. Buikhuizen hield het voor gezien en verdween van het wetenschappelijk toneel. Te vroeg, weten we inmiddels, want in 1995 kwam kinder- en jeugdpsychiater Th.A. Doreleijers erop terug.
Zonder kleerscheuren op te lopen legde hij een verband tussen de aandoening ADHD en delinquentie. In beide gevallen is er sprake van een gedragsstoornis. Het onderzoek gaf meer inzicht in de achtergronden van agressie. Het aantal (zeer) jeugdige criminelen en ook de agressie van deze dadertjes nam in die periode steeds meer toe. Doreleijers meende dat soms jarenlange gedragstherapie onvoldoende effect had en verwachtte met medicijnen meer te kunnen bereiken.CapsulesDe Amerikaan Stephen Schoenthaler legde in 1988 een relatie tussen voeding en gedrag. Maar ook toen bleef de boodschap in Nederlan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?