Gewetensvrijheid: een universeel recht

Christelijke politiek moet niet worden versmald tot belangenbehartiging van christenen, zegt oud CU-politicus Kars Veling in de discussie over de gewetensbezwaarde ambtenaar (ND 5 juni). Maar gewetensvrijheid is een grondrecht voor alle Nederlanders, ook voor christenen. Dat moet de spits van de discussie zijn.
In zijn pleidooi voor deelname van de ChristenUnie aan de regering relativeert Kars Veling de kwestie van de gewetensbezwaarde ambtenaar. Christelijke politiek moet naar zijn mening niet worden versmald tot belangenbehartiging van christenen. Op zichzelf is dat juist. Het is evident dat de CU als regeringspartij compromissen moet sluiten. In ons democratisch bestel is regeren een kwestie van geven en nemen. Voor een christelijke partij in een ontkerstende samenleving is dat geen sinecure. Een christelijke partij zal echter niet zonder meer aan een regering willen deelnemen. Beslissend …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?