Gewetensbezwaar agent kan worden gehonoreerd

Minister Verdonk heeft bepaald dat 26.000 afgewezen asielzoekers binnenkort naar het land van herkomst terug moeten. Dit in weerwil van hun langdurige verblijf hier. Het gaat in een aantal gevallen om gezinnen met kinderen die hier geboren en getogen zijn. De beslissing van de minister is niet onomstreden. Dat kan tot problemen leiden; niet alle afgewezenen zullen vrijwillig vertrekken.
De politie staat bepaald niet te trappelen om aan de uitvoering van het beleid haar bijdrage te leveren. Sterker, in sommige gevallen zullen agenten zich te bezwaard gevoelen de hun opgedragen taak uit te voeren. Gewetens- of gemoedsbezwaren kunnen een onoverkomenlijke barrière opwerpen. Maar biedt het recht ruimte daarvoor in een geval als dit?Werknemers mogen in beginsel werk weigeren vanwege gewetensbezwaren. Een voorbeeld daarvan is zondagsarbeid. Ook ambtenaren - met uitzondering van militairen - hoeven niet altijd de hun opgedragen taken te verrichten. Zo mochten gewetensbezwaarde cipier …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?