Getuigenis van Gods daden

Veel Nederlandse christenen menen dat de individualisering een grote bedreiging vormt voor het christelijk geloof. Volgens hen is deze ontwikkeling een van de belangrijkste redenen waarom zoveel Europeanen de afgelopen decennia het christendom de rug toe hebben gekeerd en maatschappelijke verbanden uiteen zijn gevallen. Onverschilligheid en egoïsme zijn volgens deze overtuiging geworteld in individualisme.
Hoewel er wel een kern van waarheid in zit, is het toch interessant om te zien dat de Amerikaanse samenleving zowel zeer individualistisch als zeer religieus is. In de Verenigde Staten heeft een grote nadruk op individuele zelfverwezenlijking (nog) niet geleid tot afname van de kerkgang of zelfs van het geloof in orthodoxe christelijke dogmas. Volgens de opiniepeilingen blijft het aantal Amerikanen dat traditionele geloofsovertuigingen onderschrijft hoog. Persoonlijk Er zijn veel redenen die het verschil kunnen verklaren, maar laat ik er in deze column één noemen die mij a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?