Geschiedenis niet mooier maken dan die is

Commentaar
Geschiedenis is 'een discussie zonder eind'. Maar voor wie dit vak op school geeft, geldt dat het kinderen iets moet geven wat begrijpelijk is, en dat niets mag worden verholen, niets mooier mag worden gemaakt, dan de geschiedenis het geeft.
Het schoolvak geschiedenis kent een lang en soms roerig verleden. De schoolwet van 1806 liet het aan de wijsheid van het onderwijzend personeel over of leerlingen op de volksscholen wel of niet bekend zouden worden gemaakt met 'de beginselen der geschiedenis'. Een bezwaar om het níét te doceren, was van praktische aard: de meeste onderwijzers waren tijdens hun opleiding nauwelijks bekend gemaakt met de didactische en inhoudelijke aspecten van dit vak. Een ideologisch bezwaar was dat in de eerste decennia van de negentiende eeuw rooms-katholieken - destijds tweederangsburgers - erover klaag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?