Gereformeerde lasten vallen mee

Het is onjuist dat de gereformeerden meer gaan betalen en de hervormden minder, zoals ds. Elsinga betoogt (Nederlands Dagblad 21 november). Bij het ontwerpen van de nieuwe regels voor een nieuw quotisatiesysteem is uitdrukkelijk aandacht besteed aan de budgetneutraliteit: ervoor zorgen dat de bijdrage per kerkgenootschap aan het bovenplaatselijke werk van de kerk zo veel mogelijk gelijk blijft.
Na de vaststelling door de triosynode van de nieuwe quotisatiesystematiek is er veel gebeurd. Er is informatie opgevraagd aan alle gemeenten met betrekking tot hun financiën over 2002, voor een goede raming voor het heffingsniveau in 2004. Op basis van al dat rekenwerk ligt er nu een voorstel gereed dat in de Kleine Triosynode op 28 november behandeld zal worden. In hoofdlijnen betekent dit:- een lagere heffing kerkrentmeesterlijk quotum dan verwacht: 4,6% (was 4,95%)- een lagere heffing diaconaal quotum dan verwacht: 5,7% (was 7%)- handhaving van de heffing solidariteitskas op het oorspronkel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?