Gereformeerde Bond wil realistisch zijn

Toen collega Van Kampen en mijn medebonder De Vlaam het verslag van mijn lezing lazen (ND 21 augustus), moet er door hen iets zijn heengegaan van wat ooit door Paulus heenging, toen hij zijn mede-apostel Petrus erop betrapte dat deze ,,niet recht wandelde naar de waarheid van het evangelie''. ,,Ik wederstond hem in het aangezicht, in aller tegenwoordigheid'', schrijft hij in Galaten 2. Van Petrus is geen directe reactie bekend. Het zij mij geoorloofd een enkel woord van repliek te geven.

Mooi is te lezen wat ds. Van Kampen en zijn vrouw enkele jaren geleden in Azië meemaakten. Met hen beiden verheug ik mij daarover. Tekenen, wonderen en krachten: Schrift én geschiedenis zijn er vol van. God gaat door met Zijn werk, tot op de dag van vandaag. Een streep daardoorheen? Suggereert mijn aforistisch en genuanceerd geformuleerde zin over de streeptheologie dat? Dat zij verre. Vervolgens, de Gereformeerde Bond wil een katholieke beweging zijn. Voor ons is gereformeerd namelijk een vervoeging van katholiek. Maar is de concentratie op de Psalmen dat dan niet? Is het Schriftver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?