Gereformeerd als eretitel

Onlangs stond er in deze krant een bericht dat tot nadenken stemde. De classis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Utrecht gaat cursussen geven 'om helder te krijgen waar het begrip gereformeerd voor staat'. Men had geconstateerd dat voor veel mensen dit begrip vreemd is geworden.
Ongeveer op hetzelfde moment kreeg ik een stuk van mijn politieke partij, de ChristenUnie, onder ogen waarin werd gesteld dat de achterban kon worden gedefinieerd in termen als 'orthodox', 'bijbelgetrouw' of 'evangelisch-reformatorisch'. Daarin was het begrip 'gereformeerd' dus zelfs weggevallen, hetgeen toch merkwaardig is gelet op de voorgeschiedenis van deze partij. Wanneer in kerken die zich gereformeerd noemen, de betekenis van dat begrip vervaagt, is er natuurlijk een kerkelijke reden tot herbezinning. Die bezinning zal stellig gaan over kerkhistorische, confessionele en ethische them …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?