Geref. Bond doet te veel aan afwijzen en afhouden

Ds. H.J. Lam kiest voor duidelijke profilering van de eigen beginselen van de Gereformeerde Bond. P. de Vlaam is teleurgesteld en verontrust.

In 'Lam: geen vrouw in ambt' ( Nederlands Dagblad 21 augustus) wordt pijnlijk duidelijk welke koers 'mijn' Gereformeerde Bond voor de komende jaren gaat uitzetten, althans als het aan de voorzitter ligt. Gekozen wordt voor een duidelijke profilering van de eigen beginselen en een zich bij voorbaat distantiëren van ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de Bond naar het midden van de kerk zou kunnen 'opschuiven'. Omdat men niet van plan is ,,de Heilige Schrift anders te gaan lezen'' lijkt zelfs een verkennende, genuanceerde heroverweging van het standpunt inzake de vrouw in het ambt voorlopig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?