Genezing

De geschiedenis door, is het christendom (net als andere wereldgodsdiensten overigens) periodiek geconfronteerd met mensen die de boodschap wilden onderstrepen met bijzondere tekenen en wonderen. Vooral genezingswonderen. Telkens opnieuw ook ontmoette zulk optreden brede kritiek en scepsis.
De genezingen zouden bijvoorbeeld altijd onduidelijke psychosomatische klachten betreffen. Vaak is dat inderdaad het geval. Soms echter moeten artsen ook concluderen tot onverklaarbare puur lichamelijke genezingen. Zij het dat (zoals andere sceptici zich dan haasten op te merken) geamputeerde ledematen nooit - aantoonbaar althans - in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld. Stereotiep is ook het verschijnsel, dat bij mensen die zeiden genezen te zijn, de ziekte later terugkeerde. Na het optreden van genezer T.L. Osborn op het Haagse Malieveld in 1958 zagen sommigen zich genoodzaakt dure n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?