Geloof alleen nog voor de binnenkamer

SGP en ChristenUnie zijn tegen de nieuwe Europese Grondwet. Terecht, vindt Marianne Dees: godsdienst dreigt steeds meer te worden teruggedrongen naar het privé-terrein.
Recentelijk riepen Bas Belder en Dick Jan Diepenbroek op tot een nee-stem tegen de Europese Grondwet (Nederlands Dagblad 14 januari). Een van de redenen daarvoor was het ontbreken van een verwijzing naar de joods-christelijke traditie als een van de bronnen van de Europese beschaving.Dat deze verwijzing er niet is gekomen, zegt veel over de koers die de Europese Unie vaart en zal varen ten aanzien van de plaats en de ruimte voor religie. Wat kun je op dat punt als Europees christenburger van de nieuwe Grondwet verwachten?Dat in de nieuwe Grondwet geen verwijzing naar de joods-christelijke trad …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?