Gelegenheidscatechismus

In het ND van 5 september lazen we een interessant gesprek met de nu al 78-jarige Benjamin Wentsel, die vooral bekend werd door zijn zevendelige dogmatiek. De schrijver heeft een uitgebreide kennis van allerlei kwesties op leerstellig gebied en uit de dogmageschiedenis.
Dat alles dwingt respect af, en vooral moet gewaardeerd worden dat hij opkomt voor de rechtzinnige leer. Hij wil gereformeerd zijn, maar tegelijk ook katholiek. Zo handhaaft hij de tweeërlei uitkomst op de grote oordeelsdag: eeuwig heil of eeuwig onheil. Anderzijds pleit hij voor de vrouwelijke ambtsdrager, om maar een voorbeeld te noemen. Moderniseren Na de dogmatiek hield de activiteit van Wentsel niet op. Wat opvalt, en m.i. ook veel vragen oproept, is wat we lazen over Wentsels werken aan een protestants-katholieke catechismus. De Heidelbergse Catechismus zou wel mooi zijn, maa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?