Geestelijk onvolwassen

Het mislukken van kleine groepen in de kerk heeft te maken met gebrek aan geestelijke leiding en met geestelijke onvolwassenenheid.
Wat ik in wandelgangen en op andere manieren hoor over gemeenten met kleine groepen stemt overeen met wat Jaap Modderman heeft onderzocht ( Nederlands Dagblad 10 september). Zonder te willen zeggen dat het altijd en overal zo gaat, is dit wat ik herken: miniwijken zetten geen geestelijke zoden aan de dijk; er zijn (veel) mensen die niet meedoen; er is onduidelijkheid over doelen; aanvankelijk enthousiasme zakt in. Met alle risico van frustratie bij mensen die er toch al niet veel in zagen: zie je wel! En bij fanatieke voortrekkers: er lukt ook nooit wat! Een belangrijke reden dat het zo ga …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?