Geest

Morgen viert de christelijke kerk Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Die viering heeft de neiging een wat uitbundiger karakter te hebben dan die van andere grote heilsgebeurtenissen als Kerst en Pasen.

Dat heeft zonder twijfel te maken met het feit dat de Bijbel zelf Pinksteren als een uiterst feestelijke gebeurtenis beschrijft: duizenden raakten diep onder de indruk van de preek waarin de apostel Petrus, geleid door de zojuist geopenbaarde Geest, Gods gang door de geschiedenis uiteenzette. Zodanig zelfs, dat zij zich massaal lieten dopen en in grote eensgezindheid de christelijke kerk constitueerden. Gods uitbundigheid in zijn bemoeienis met mensen brengt ook vandaag nog steeds mensen tot uitbundigheid. En het feest van Pinksteren leent zich bij uitstek om daaraan uitdrukking te g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?