Geen witte vlekken? Blinde vlek!

Vandaag presenteren de Deputaten Zending en hulpverlening en training hun rapport op de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Amersfoort. In een handleiding voor kerkenraden, getiteld: 'Gezonden in de wereld', zeggen deputaten iets over enthousiaste kerkleden die zich, financieel gesteund door een 'thuisfrontcommissie', laten uitzenden door niet-kerkelijke zendingsorganisaties.
Deputaten hebben daarover gemengde gevoelens, zo berichtte het Nederlands Dagblad van 22 april. Nu komt die uitdrukking in het document van deputaten zelf niet voor. Wel is waar dat kerkenraden - terecht - wordt aangeraden een gemeentelid te bevragen op de doelstellingen (ik zou nog toevoegen: grondslag) van de organisatie waarmee het in zee wil gaan. Ook spreken de deputaten uit dat kerkenraden prioriteit moeten verlenen aan kerkelijke zendingsprojecten.Deputaten redeneren kennelijk meer vanuit de eigen organisaties dan vanuit het (zendings)werk dat er wereldwijd ligt. Dat vind ik jammer. Mis …
Dit is 10% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?