Geen racisme in Geref. Gemeenten

'Zwarten mogen de kansel niet op', kopte het dagblad Trouw afgelopen woensdag op de voorpagina. In het artikel werden de Gereformeerde Gemeenten beschuldigd van discriminatie en racisme. Volgens Ton van der Schans heeft de discussie niets met racisme te maken.
Binnen de Gereformeerde Gemeenten is momenteel een discussie gaande over de vraag of de predikanten van de zusterkerken, voortgekomen uit de zendingsarbeid van de moederkerk, in Nederland de kansel op mogen. De Generale Synode zal hierover in januari aanstaande besluiten. Maken de Gereformeerde Gemeenten zich schuldig aan racisme? In het artikel in Trouw wordt een beknopte weergave van de feiten gelardeerd met nogal forse conclusies van onder anderen ds. C. G. Vreugdenhil, die zich hierover ook uitlaat in het Nederlands Dagblad van 18 oktober. Volgens Vreugdenhil mogen culturele verschille …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?