Geen nieuwe bedekking, alstublieft

De hervormde theoloog G.H. Cohen Stuart is gegrepen door Israël en het jodendom. Dat weten we al tientallen jaren. In zijn boeken en artikelen heeft hij christelijk Nederland gediend met veel wetenswaardige informatie. Helaas ontkomt hij daarbij niet aan een sterke identificatie met het jodendom.
Daarin gaat hij, als ik het goed heb, verder dan ooit in zijn jongste boek, 'Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament'.Het juiste verstaan van Jezus en het Nieuwe Testament is niet aan christenen toevertrouwd, zo meldt de achterflap (die je altijd eerst moet lezen!), tenzij men zich vertrouwd weet te maken met de rabbijnse geschriften. Dat is krasse taal. Het is in ieder geval in tegenspraak met de belijdenis dat de Heilige Schrift zelf voldoende leert wat de mens moet geloven om behouden te worden (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?