Geen mens

Voor de dubbel gehandicapte Kelly is het misschien maar beter, dat ze niet in staat is tot datgene wat volgens sommigen typerend is om 'mens' te mogen heten: het vermogen tot interactie met andere mensen. Anders zou ze er later achter kunnen komen dat haar ouders een schadeclaim tegen een ziekenhuis hebben ingediend, omdat zij niet geboren had moeten worden. Of ze kon kranten uit die tijd onder ogen krijgen, waarin iemand betoogt dat haar leven niet beschermwaardig was, omdat ze dat vermogen tot interactie mist.
Kelly's ouders krijgen schadevergoeding omdat het ziekenhuis, wetend dat er afwijkingen in de familie voorkwamen, prenataal onderzoek heeft geweigerd en de ouders zodoende de keuze voor abortus hebben onthouden.In die denktrant is abortus dus gewoon een van de mogelijkheden waaruit ouders kunnen kiezen, wanneer hun ongeboren kind ernstige - of minder ernstige - afwijkingen vertoont. Maar vorige week in de Volkskrant ging een scribent - aangeduid als 'filosoof en docent ethiek' - nog een stap verder. Abortus is volgens hem in zo'n geval niet maar een optie; het is eigenlijk een plicht. Absurd g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?