Geen kerkpolitieke rol voor Geref. Bond.

De Gereformeerde Bond wil geen kerkpolitieke organisatie zijn. Daarom is het niet zijn taak te ageren tegen rechtszaken of op te komen voor de opbouw van hersteld-hervormd kerkelijk leven.
Op de dag af honderd jaar geleden dat de oprichters van de Gereformeerde Bond tot de oprichting van deze vereniging besloten (18 april), toont mr. C.M. Verkade zich op deze pagina verbaasd over het 'bijna ondenkbare' dat gebeurd is, een kerkscheuring, waardoor 'meelevende gelovigen die in de Nederlandse Hervormde Kerk trouwe bondgenoten waren en elkander nodig hadden, thans in twee kampen verdeeld zijn'. Zo ondenkbaar is dit verdrietige feit echter helaas niet, als we letten op de in dit opzicht weinig verheffende Nederlandse kerkgeschiedenis. Juist daarom is die Gereformeerde Bond ooit opg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?