Geef koning rol bij toetsing wetten aan grondwet

Soms komen er wetten door het parlement die op gespannen voet staan met de Grondwet. Partijpolitieke overwegingen spelen daarbij een rol. Daarom is het goed dat er een Constitutionele Raad komt, die wetten toetst voordat ze in werking treden.
Bij de Eerste Kamer is momenteel een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Halsema (GroenLinks) in behandeling om de rechter de bevoegdheid te verlenen wetten te toetsen aan een aantal grondrechten.Gekozen is voor een systeem van gespreide toetsing. Dat wil zeggen: de toetsing gaat behoren tot de taakuitoefening van iedere rechter die in een concreet geschil wordt geconfronteerd met een mogelijke strijdigheid tussen wet en grondrecht. Het gaat hier om de zogenaamde klassieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, van godsdienstvrijheid en van vereniging.De fracties van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?