Gebruik embryo's - kijk naar resultaat

Is het uiteindelijke ja of nee van het publiek tegen gebruik van menselijke embryo's in onderzoek wel de uitkomst van een zorgvuldige ethische afweging van de argumenten?
Op 17 april overhandigde het Rathenau Instituut een onderzoeksrapport aan staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rathenau Instituut ondersteunt de overheid bij besluitvorming over nieuwe technieken met onderzoek en debatten daarover. Dit rapport doet verslag van een publieksonderzoek naar embryo-onderzoek in Nederland en daarmee verwante zaken. De achtergrond is dat momenteel een politieke discussie loopt over de wenselijkheid om het verbod op het tot stand brengen van menselijke embryo's te handhaven of op te heffen. De coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?