Gebrek aan zelfkennis

Er is veel geschreven over de voors en tegens van het toetreden van de ChristenUnie tot het nieuwe kabinet. Wat daarin opvalt, is het gebrek aan zelfreflectie. Hoe komt het dat velen in onze samenleving een vertekend beeld hebben van christenen? Wordt voldoende het gesprek gezocht? En is lijden soms niet beter dan actie voeren?
Over de deelname van de ChristenUnie aan het kabinet is al heel wat geschreven in de opinierubrieken van deze krant. Daarbij komt een veelheid aan opvattingen naar voren: De een vindt het fantastisch, de ander vindt het miserabel. Weer een ander vindt dat de ChristenUnie niet voldoende uit de onderhandelingen heeft gehaald en een deel van haar principes heeft verkwanseld. Daarnaast heerst er de opvatting dat de ChristenUnie alleen maar mee mocht doen omdat er geen 'redelijk' alternatief was. Ook wordt gewezen op het ontbreken van draagvlak in een groot deel van de samenleving. Christelijke opv …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?