G(g)odslastering

Een Nijmeegse theoloog zal vrijdag op een symposium in Amsterdam pleiten voor het in het leven roepen van een 'genootschap v&243;&243;r godslastering' (zie het bericht op pagina 2). Zijn pleidooi is ludiek bedoeld.
Wat hij ermee beoogt, is (als we zijn niet bovenmate heldere betoog juist interpreteren althans) dat gelovigen minder krampachtig moeten reageren, wanneer hun religieuze overtuiging wordt gekritiseerd. O&243;k als hun 'godsbeeld' wordt aangevallen. God kan wel voor zichzelf zorgen, zo luidt ongeveer zijn boodschap.Dat laatste is zonder twijfel waar. Dat wil echter allerminst zeggen, dat gelovigen maar berustend moeten zwijgen wanneer Degene die hun leven uitmaakt, wordt gehoond of bespot. Mede omdat de wetgever (ooit) besefte, hoezeer een aanval op iemands geloofsovertuiging ten diepste ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?