Fundamentalisme, vergeving en Amish

,,Weet je wat mijn bezwaar is tegen christendom en trouwens elke religie? Jullie geloven dat je de waarheid in pacht hebt en dat alle andere mensen dwalen. En weet je, wanneer je de absolute waarheid claimt, ontken je daarmee mijn recht om zelf uit te maken wat waar en onwaar is. Zo beroof je niet alleen jezelf van vrijheid, maar mij ook. En je ziet toch dat fundamentalisme tot geweld leidt? De één wil de ander zijn geloof opleggen. Wil je vrede, dan moet je relativeren: jouw geloof is niet per definitie goed voor een ander.
Met redeneringen als deze worden we allemaal geconfronteerd. Ze horen bij onze geseculariseerde westerse cultuur. De Nederlandse filosoof Herman Philipse schrijft in zijn boekje Verlichtingsfundamentalisme, een open brief aan Ayaan Hirsi Ali, dat juist het ,,onredelijke geloof in een absolute en universeel geldende waarheid de bron van fundamentalisme is en een voortdurend gevaar voor het vreedzaam samenleven tussen mensen van uiteenlopende culturen. Kenmerkend is ook een bekend arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof. In 1992 stelde de meerderheid van de opperrechters (in de zaak Pl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?